Onderwijs

Het Nederlandse onderwijssysteem kan anders zijn dan je gewend bent. Deze bronnen kunnen je op weg helpen in het Nederlandse onderwijs voor kinderen en volwassenen, gratis cursussen, en hoe je je studie in Nederland kunt voortzetten.

 • Het Nederlands onderwijssysteem

  Op deze pagina vind je meer informatie over het Nederlandse onderwijssysteem.

  Informatie over onderwijs in Nederland

  In Nederland is onderwijs heel belangrijk: voor veel beroepen kom je alleen in aanmerking als je bepaalde diploma’s hebt behaald. Daarom wil de Nederlandse overheid dat iedereen een diploma haalt.

  Alle kinderen tussen de 5 en 18 jaar oud in Nederland moeten naar school, totdat ze een diploma hebben behaald.

  Als je tussen de 16 en 18 bent en een diploma van de middelbare school hebt, hoef je niet meer verplicht naar school. Maar ook als je ouder dan 18 bent, kan het zijn dat je een diploma moet halen als je geen werk hebt en een uitkering aanvraagt. Voor asielzoekers zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over onderwijs in Nederland.

 • Het Nederlandse onderwijssysteem uitgelegd

  Via deze link kun je een filmpje bekijken waarin het Nederlandse voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt uitgelegd. Het filmpje is in het Engels.

 • Onderwijs voor kinderen

  Alle kinderen in Nederland moeten naar school, ongeacht hun verblijfsstatus. In Nederland hebben kinderen tot 16 jaar en soms zelfs 18 jaar leerplicht.

  Je kunt je kind bij elke school aanmelden. De school kijkt of je kind toegelaten kan worden. Mogelijk zal je kind bijvoorbeeld eerst naar een schakelklas gaan om de Nederlandse taal te leren.

  Basisschool

  Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. De basisschool heeft acht groepen. Groep 1 en 2 zijn de kleuterklassen. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 moeten alle leerlingen een eindtoets maken. De uitslag geeft een indicatie op welk niveau een leerling vervolgonderwijs kan volgen. Ook de leerkracht geeft hierover een advies. Dat advies wordt vaak door de nieuwe school opgevolgd bij de toelating. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

  Ga naar website

  Middelbare school (voortgezet onderwijs)

  Kinderen van 13 tot en met 16 of 18 jaar gaan naar de middelbare school. Welke middelbare school is afhankelijk van het advies dat het kind kreeg op de basisschool. Er zijn drie niveaus:

  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

  Ga naar website

 • Onderwijs voor volwassenen

  Als je ouder dan 18 bent, is het niet meer verplicht om naar school te gaan. Alleen als je geen werk hebt en een uitkering aanvraagt, kan het tot je 27ste verplicht worden om een diploma te halen. Voor veel beroepen kom je alleen in aanmerking als je bepaalde diploma’s hebt behaald.

  Kan ik studeren in Nederland?

  Het is voor vluchtelingen uit Oekraïne toegestaan om te studeren in Nederland, maar hier bestaan vaak wel voorwaarden voor. Een onderwijsinstelling kan per opleiding of studie specifieke eisen stellen waar je aan moet voldoen voordat je mag beginnen. Het kan zijn dat je Oekraïense diploma niet genoeg is om meteen toelaatbaar te zijn. Heb je een opleiding of studie gevonden die je interessant lijkt? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling voor meer informatie over aanvullende eisen en jouw toelaatbaarheid.

  Beroepsonderwijs & universiteit

  Afhankelijk van de middelbare schoolopleiding die je hebt gevolgd, kan je verder studeren in Nederland. Ook hier zijn drie niveaus:

  • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): hier kan je heen als je een vmbo-diploma hebt.
  • Hoger Beroepsonderwijs (HBO): hier kan je heen als je een havodiploma hebt.
  • Universiteit/ Wetenschappelijk Onderwijs (WO): hier kan je heen als je een vwo-diploma hebt.
 • Kosten voor het volgen van onderwijs

  Kosten voor het volgen van onderwijs

  het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden grotendeels betaald door de overheid, maar sommige schoolspullen en bijvoorbeeld schoolreisjes moeten ouders zelf betalen. Beroepsonderwijs (MBO & HBO) en universitair onderwijs (WO) zijn meestal niet vergoed door de overheid. Wel is het mogelijk om hiervoor een lening te krijgen bij de overheid.

  Voor de laagste inkomens hebben de onderwijsinstellingen soms een kortingsregeling of is zelfs kwijtschelding mogelijk.

 • Inschrijven voor een school in Apeldoorn

  Kinderen van 4 tot 12 jaar

  In Apeldoorn kunnen Oekraïense kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar Wereldschool De Vlinder. Dit is een basisschool voor kinderen uit het buitenland. Er is voor deze groep Oekraïens en Nederlands sprekende begeleiding gevonden. De lessen zijn elke werkdag van 8.45 – 14.14 tot en met dinsdag 5 juli en na de zomervakantie vanaf 29 augustus. Aanmelden kan door te mailen naar Marjolijn van den Broek- Duursma.

  Vermeld bij het aanmelden:

  • De voor -en achternaam van het kind
  • Geboortedatum
  • Naam van de ouder(s)
  • Telefoonnummer van de ouder(s)
  • Telefoonnummer en mailadres gastgezin

  Na aanmelding neemt de school contact op voor een afspraak. Als de inschrijving geregeld is, kan het kind naar school.

  Kinderen van 12 tot 18 jaar

  Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is er een Internationale Schakelklas op De Heemgaard in Apeldoorn. Aanmelden kan door te mailen naar Joyce van Norel.

  Vermeld bij het aanmelden:

  • De voor -en achternaam van het kind
  • Geboortedatum
  • Naam van de ouder(s)
  • Telefoonnummer van de ouder(s)

  Na aanmelding neemt de school contact op voor een afspraak. Als de inschrijving geregeld is, kan het kind naar school.

  Vervoer naar school

  Kinderen zorgen zelf voor vervoer naar school; lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer. Jonge kinderen worden door hun ouders of het gastgezin naar school gebracht. Lukt dat niet lees dan verder over vervoer naar school.