Werk & Inkomen

Heb je vragen over werk en inkomen in Nederland? Deze bronnen helpen je op weg.

 • Werken in Nederland

  Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken?

  De overheid geeft vluchtelingen uit Oekraïne (ook jonger dan 18 jaar) die in loondienst willen treden een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning. Daarvoor moet je onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen. Je wordt daarvoor aangeraden je in te schrijven bij de gemeente waar je verblijft. Daarnaast hebben vluchtelingen een bewijs van verblijf en een BSN nodig om te kunnen werken. Let op: tot 1 september 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022. Werkgevers moeten zo snel mogelijk bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) melden dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

  Ga naar website

  UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

  Zoek je werk in Nederland? Als vluchteling kan je via reguliere private routes aan een baan komen (bijv. via uitzendbureaus). Vanaf 1 juli 2022 kunnen vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit ook worden geholpen door het UWV en gemeenten bij het vinden van een baan. Ook als je wilt weten of je recht hebt op een uitkering, deze wilt aanvragen of als je vragen hebt over ziekte tijdens werk kan je terecht bij deze overheidsinstelling. Op dit moment kunnen vluchtelingen zonder Oekraïense nationaliteit nog niet geholpen worden door het UWV.

  Ga naar website

  Ik heb een baan. Geldt voor mij een verzekeringsplicht?

  De regel is dat je een zorgverzekering moet hebben als je werkt in Nederland. Dit noemen we de verzekeringsplicht. Hoewel deze zorgverzekeringsplicht blijft bestaan, zal deze niet meer worden gehandhaafd in het geval van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 1 augustus 2022 hoef je als vluchteling uit Oekraïne geen zorgverzekering meer te hebben als je werkt. Jouw zorgkosten worden dan vanuit de RMO vergoed. Heb je een waarschuwingsbrief gekregen van het CAK, waarin staat dat je binnen 3 maanden een zorgverzekering moet afsluiten? Neem dan contact op met het CAK.

 • Leefgeld

  Hoeveel leefgeld ontvangen vluchtelingen uit Oekraïne?

  Vluchtelingen uit Oekraïne (dus ook vluchtelingen zonder de Oekraïense nationaliteit) kunnen sinds 1 april aanspraak maken op € 260 leefgeld, per persoon per maand. Inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) is geen voorwaarde om leefgeld te ontvangen.

  Let op: gemeenten mogen een gedeelte van het leefgeld in natura uitkeren, bijvoorbeeld als er maaltijden worden aangeboden in opvanglocaties. Hierdoor kan het zijn dat vluchtelingen in sommige gemeenten (veel) minder leefgeld krijgen uitbetaald. Zie hiervoor onder andere de Kamerbrief van 30 maart en artikel 6 e.v. van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROO).

  Extra toelage

  Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage. Volwassenen ontvangen € 215 per maand, kinderen € 55. Dit geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Vluchtelingen kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Als in een gastgezin meerdere vluchtelingen worden opgevangen, hebben die ieder recht op leefgeld. Er is geen maximumbedrag per gastgezin.

  3 tot 6 maanden

  Het kabinet heeft besloten leefgeld toe te kennen voor een periode van 3 maanden, met een uitloop naar zes maanden. In de tussentijd wordt er bekeken hoe de uitkering van leefgeld in de toekomst kan worden georganiseerd, voor vluchtelingen die geen werk hebben.

  Ga naar website